Wij

Onze lijfspreuk is vriendschap en saamhorigheid.
Dat is geen holle kreet, maar voelt als een opdracht. Binnen onze club proberen wij daar inhoud aan te geven.
De leden van onze Probus-club zijn post-actieve mannen met een brede belangstelling en de bereidheid om uit eigen expertise een actieve bijdrage te leveren.

Probus Nederland zegt het zo:
Probus wil saamhorigheid en vriendschap bevorderen tussen postactieven van 55 jaar en ouder. De leden hebben een maatschappelijk verantwoordelijke functie vervuld en hechten waarde aan het regelmatig ontmoeten van elkaar. Ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond.
De bindende elementen zijn onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning.

Hoewel onze Probus-club formeel is gevestigd in Leiden, zijn veel leden afkomstig uit Leiderdorp. Onze bijeenkomsten vinden in de regel op de 2e en 4e vrijdag van de maand plaats vanaf 10.00 uur in het Ghoyhuys te Oud Ade. Dan is er koffie en ruimte voor enkele individuele contacten. Daarna is er meestal een boeiende en persoonlijke voordracht of presentatie met aansluitende discussie door één van de leden of een externe spreker. Wij sluiten onze bijeenkomsten af met een gezellige lunch.

Als lid van een andere Probus-club bent u van harte welkom bij een van onze bijeenkomsten, maar laat het ons wel even weten.

As a member of any Probus club you are very welcome to visit us at one of our meetings. We request you kindly to let us know in advance.

Voor algemene informatie over Probusclubs klik op Probus Nederland.